Druga edycja loterii dla klienta z branży motoryzacyjnej

Kancelaria CORE Law przeprowadziła kompleksową obsługę prawną loterii dla klienta z branży motoryzacyjnej.

Nasze działania obejmowały:

  • zaprojektowanie mechanizmu loterii – tak, aby mógł zostać zatwierdzony przez administrację skarbową,
  • przygotowanie regulaminu loterii i poprowadzenie postępowania ws. uzyskania zezwolenia administracji skarbowej,
  • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji loterii oraz złożenie niezbędnych sprawozdań do administracji skarbowej,
  • doradztwo prawne i podatkowe na każdym etapie loterii, również w zakresie projektów materiałów promocyjnych (key visual, strona internetowa, opakowanie promocyjne itp.),
  • zapewnienie zgodności loterii z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza opracowaliśmy dokument opisujący proces przetwarzania danych w związku z udziałem w loterii oraz korzystaniem ze strony internetowej loterii.