Compliance

Dla naszych klientów realizujemy zadania z obszaru szeroko rozumianego compliance. Czym jest compliance? To takie zagraniczne sformułowanie, które w prostym przełożeniu oznacza zapewnianie zgodności funkcjonowania organizacji z obowiązującym prawem. Typowym przykładem compliance jest przestrzeganie przez organizację regulacji RODO.  

Czym się zajmujemy?

Obszar compliance, obok ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, które opisujemy odrębnie tutaj , obejmuje u nas:

  • obsługę kanałów zgłoszeń naruszeń prawa (Sygnaliści) oraz kompleksowe wsparcie przy badaniu zgłaszanych naruszeń,
  • wdrażanie i audytowanie procedur wewnętrznych wymaganych przez obowiązujące regulacje lub normy, takie jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawo pracy, prawo własności intelektualnej, prawo podatkowe,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed właściwymi organami administracji publicznej w związku
    z prowadzonymi kontrolami lub badanymi naruszeniami.

Nie realizujemy usług prawnych w obszarze odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych lub tzw. przestępstw białych kołnierzyków. Nie realizujemy badań sprawozdań finansowych.

Do kogo skierowana jest specjalizacja?

Praktyka compliance skierowana jest głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również do podmiotów publicznych. Współpracujemy
z Zarządami, decydentami, compliance officerami, działami prawnymi oraz działami finansowymi. 

Zrealizowane projekty

Zobacz jakie projekty zrealizowaliśmy w ramach praktyki Compliance.

Skontaktuj się ze specjalistą

Tomasz Grzybowski

Partner, Radca Prawny

tel.: +48 501 083 482
email: t.grzybowski@core.law