Prawo gospodarcze i handlowe, doradztwo korporacyjne

Niektóre firmy mają własne działy prawne, inne outsourcują ten obszar na zewnątrz. A nawet wewnętrzne działy prawne potrzebują czasem wsparcia zewnętrznych prawników w codziennej pracy. We wszystkich takich przypadkach przychodzimy na pomoc naszym klientom. Pracujemy bezpośrednio z członkami zarządu, kadrą menedżerską oraz prawnikami in-house.  

Czym się zajmujemy?

Praktyka ta obejmuje m.in. następujące działania:

  • opiniowanie / redagowanie i negocjowanie umów gospodarczych,
  • obsługi organów statutowych (Zgromadzenia, Zebrania, Rady, Zarządy),
  • redagowanie dokumentacji prawa pracy,
  • reprezentacja organizacji w sporach, w tym handlowych, pracowniczych, w obszarze własności intelektualnej i in.,
  • opiniowanie wątpliwości prawnych,
  • doradztwo podatkowe,
  • wdrażanie nowych regulacji prawnych.

Do kogo skierowana jest specjalizacja?

Specjalizacja skierowania jest do firm, które chcą outsourcować codzienne zagadnienia prawne swojej organizacji do zewnętrznych doświadczonych radców prawnych lub adwokatów. Również firmy, które mają swoje działy prawne, potrzebują naszego wsparcia, gdy w danym okresie jest za dużo pracy lub określony rodzaj zagadnień wykracza poza kompetencje zespołu.  

Zrealizowane projekty

Poznaj nasze osiągnięcia z dziedziny prawa gospodarczego i handlowego, doradztwa korporacyjnego.

Skontaktuj się ze specjalistą

Rafał Kwaśnik

radca prawny

tel: +48 574 666 516
email: r.kwasnik@core.law