Umowa o usługi reklamowe dla instytucji finansowej z uwzględnieniem nowych pól eksploatacji w postaci stworzenia i sprzedaży NFT

Na czym polegał problem?

Klient koordynuje działania marketingowe dotyczące instytucji finansowej i otrzymał zlecenie przygotowania złożonej kampanii dla klientów z segmentu premium. W ramach planowanej kampanii instytucja finansowa chce mieć możliwość stworzenia i sprzedaży grafik powstałych na potrzeby kampanii w formie certyfikatów NFT (Non Fungible Token). Podwykonawca odpowiedzialny za przygotowanie materiałów do kampanii zaproponował umowę, w której warunki udzielenia praw do stworzenia i sprzedaży NFT wzbudziły wątpliwości klienta odnośnie tego, czy są bezpieczne.

W jaki sposób pomogliśmy klientowi?

Przygotowaliśmy poprawki do projektu umowy z podwykonawcą mające na celu m.in. lepsze zabezpieczenie praw klienta do stworzenia i sprzedaży NFT z grafikami powstałymi na potrzeby kampanii.

Co klient zyskał?

Klient uniknął ryzyka związanego z niekorzystnymi dla niego postanowieniami w zakresie prawa do stworzenia i sprzedaży certyfikatów NFT. Nasze korekty obejmowały m.in. reguły odpowiedzialności klienta za ewentualny dalszy obrót certyfikatami NFT przez osoby, które je nabyły. Pierwotne postanowienia umowy wprowadzały bowiem nieakceptowalny poziom ryzyka, a dodatkowo były nie do pogodzenia z praktycznym funkcjonowaniem takich certyfikatów na rynku.