3 edycja loterii dla klienta z branży artykułów higienicznych

To już 3 edycja ogólnopolskiej loterii, którą kompleksowo przeprowadziła kancelaria CORE Law.

Nasze działania obejmowały:

  • zaprojektowanie mechanizmu loterii – tak, aby mógł zostać zatwierdzony przez administrację skarbową,
  • przygotowanie regulaminu loterii i poprowadzenie postępowania ws. uzyskania zezwolenia administracji skarbowej,
  • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji loterii oraz złożenie niezbędnych sprawozdań do administracji skarbowej,
  • doradztwo prawne i podatkowe na każdym etapie loterii, również w zakresie projektów materiałów promocyjnych (key visual, strona internetowa, opakowanie promocyjne itp.),
  • zapewnienie zgodności loterii z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza opracowaliśmy dokument opisujący proces przetwarzania danych w związku z udziałem w loterii oraz korzystaniem ze strony internetowej loterii,
  • zapewnienie nadzoru nad loterią przez uprawnioną do tego osobę, w tym nadzoru nad rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.