Rafał Kwaśnik

radca prawny

Specjalizuję się w prawie spółek, prawie gospodarczym
i postępowaniach sądowych. Posiadam szczególne kompetencje
w zakresie prawa nowych technologii. Od strony prawnej prowadzę skomplikowane procesy wdrożeniowe systemów IT, w tym między innymi poprzez reprezentowanie dostawców, jak i kupujących oprogramowanie. Ponadto, świadczę także pomoc prawną
w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego oraz doradztwa dotyczącego przekształceń, połączeń oraz podziałów spółek
i przedsiębiorstw.

 

Na co dzień identyfikuję ryzyka prawne, wskazuję optymalne rozwiązania biznesowe oraz koordynuję bieżącą obsługę gospodarczą Klientów Kancelarii. Jestem dostępny, zaangażowany oraz rozumiem indywidualne uwarunkowania i potrzeby Klienta. W bezpośrednich relacjach z Klientem tworzę klimat pozwalający na swobodne formułowanie potrzeb i oczekiwań. Kładę duży nacisk na wyraźne wskazanie zalet oraz zagrożeń wynikających z konkretnego rozwiązania prawnego.

 

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje również wieloletnią współpracę w charakterze wykładowcy z Wyższą Szkołą Bankową
w Poznaniu oraz szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie prawa umów.

 

Blog: obsługaprawna.pl

Kontakt

tel.: +48 574 666 516
email: r.kwasnik@core.law