POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na stronie internetowej https://core.law/pl/ stosujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, dzięki którym dochodzi do zbierania i przetwarzania informacji, dotyczących korzystania z naszej strony. Chcemy przedstawić Ci zasady stosowania plików cookies oraz podobnych technologii na naszej stronie internetowej. Znajdziesz tutaj informacje pozwalające zorientować się, w jaki sposób działają ww. pliki i technologie. Dowiesz się stąd m. in.:

 • jakie pliki cookies i im podobne technologie są stosowane na stronie,
 • jakie informacje są zbierane,
 • w jaki sposób i do jakich celów informacje te są przetwarzane,
 • kto ma dostęp do tych informacji i komu są one przesyłane,
 • jak można zmienić zasady działania cookies i podobnych technologii na urządzeniu.

Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Dlatego znajdziesz tu również informacje, które są ważne z punktu widzenia ochrony Twoich danych osobowych.

CZYM SĄ COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE?

Pliki cookies (czyli tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik korzysta do wyświetlania naszej strony internetowej. Dzięki nim korzystanie ze strony jest łatwiejsze i bardziej przystępne. Poza plikami cookies na naszej stronie możemy stosować również inne technologie pozyskiwania informacji zawartych na urządzeniu, takie jak HMTL5 local storage, polegające na przechowywaniu informacji na stałe w bazie danych, będącej elementem Twojej przeglądarki.

Pliki cookies ani im podobne technologie, nie wpływają niekorzystnie na działanie urządzenia, na którym są używane. Z powodu ich stosowania nie zachodzą żadne zmiany w konfiguracji urządzenia ani w oprogramowaniu, które jest na urządzeniu zainstalowane.

JAKIE INFORMACJE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE?

Pliki cookies oraz im podobne technologie zbierają informacje o urządzeniu oraz przeglądarce, za pośrednictwem których łączysz się z naszą stroną. Każdy plik zawiera swój unikalny numer, nazwę strony internetowej (domenę), z której pochodzi, a także czas, przez jaki domyślnie jest przechowywany na urządzeniu.

Informacje, jakie mogą zbierać i przetwarzać pliki cookies oraz inne technologie obejmują również:

 • informacje o urządzeniu: adres IP, system operacyjny, model/rodzaj urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki;
 • informacje o sposobie korzystania ze strony: czas korzystania, ostatnia wizyta, długość wizyty, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wypełnione formularze, ostatnio przeglądane podstrony, działania na stronie, w których brał udział użytkownik;
 • dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania – np. GPS, punkty dostępu Wi-Fi (po wyrażeniu zgody na lokalizację);
 • inne dane: źródło wejścia na stronę, linki, w które kliknął użytkownik, liczba kliknięć.
JAKIE RODZAJE COOKIES ORAZ INNYCH TECHNOLOGII STOSUJEMY?

Stosujemy pliki cookies oraz technologie, które są sesyjne oraz stałe. Pliki oraz technologie sesyjne są aktywne, czyli zbierają i przechowują informacje tylko przez okres, kiedy łączysz się z naszą stroną internetową. Z kolei pliki i technologie stałe są aktywne przez czas, który jest z góry określony dla danego pliku.

Pliki cookies oraz technologie stosowane na tej stronie służą do analityki i budowania statystyk. Umożliwiają zbieranie informacji o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i  jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki nim możemy ulepszać zawartość i wydajność strony. Korzystamy z rozwiązań analitycznych partnerów zewnętrznych, którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie analityczne uzyskują dostęp do ww. informacji. Wszystkie te informacje są ujmowane zbiorczo, przez co użytkownicy pozostają anonimowi.

Poza ww. plikami oraz technologiami stosujemy również takie, które są niezbędne (techniczne). Umożliwiają działanie niezbędnych funkcji takich, jak ustawianie preferencji prywatności. Bez nich nasza strona nie może poprawnie działać.

Poszczególne cookies oraz im podobne technologie, które są stosowane na tej stronie są wyłącznie plikami własnymi (zamieszczamy i stosujemy je my jako właściciel strony).

Informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych im technologii mogą być ujawniane dostawcy rozwiązań do analizy danych.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jakie pliki cookies są stosowane na naszej stronie, a także jaki jest okres aktywności poszczególnych plików.

Nazwa pliku

Typ (cel stosowania)

Okres aktywności

elementor

niezbędny (techniczny)

stały

PLIKI COOKIES, NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE PARTNERÓW – DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Na naszej stronie korzystamy z usług i narzędzi zewnętrznych dostawców, które obejmują m.in. narzędzia służące do analityki. 

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z Google Analytics, przy pomocy którego zbierane są anonimowe informacje o wizytach na naszej stronie, np. podstrony, które użytkownicy wyświetlili, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy podstronami. Dzięki tym informacjom tworzone są anonimowe statystyki dotyczące funkcjonowania naszej strony oraz możliwa jest analiza aktywności użytkowników na naszej stronie po to, aby jak najlepiej dostosować naszą ofertę i stronę do potrzeb użytkowników i odbiorców.  

Szczegóły dotyczące usług oraz ochrony prywatności przez Google można znaleźć na https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=PL&hl=pl. 

Użytkownicy mogą również zrezygnować ze stosowania na ich urządzeniu narzędzia Google za pomocą Opt – out https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl. 

PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG 

W związku ze stosowaniem na naszej stronie plików cookies oraz innych technologii dostawców zewnętrznych, niektóre informacje pozyskiwane przez te pliki mogą zostać przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc: 

 • do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo 
 • w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne. 

Szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać poprzez kontakt z nami z użyciem danych kontaktowych podanych w naszej Polityce prywatności. 

NA JAKIEJ PODSTAWIE STOSUJEMY PLIKI COOKIES? W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZARZĄDZAĆ DZIAŁANIEM PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII NA SWOIM URZĄDZENIU?
.

Podstawę dla stosowania plików cookies oraz podobnych im technologii stanowi nasz prawnie uzasadniony interes właściciela strony (w przypadku cookies niezbędnych/technicznych) albo zgoda użytkownika (w przypadku pozostałych cookies i im podobnych technologii).

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw wobec stosowania plików cookies i podobnych technologii na jego urządzeniu. W tym celu użytkownik może całkowicie usunąć pliki cookies, które zostały dotychczas zapisane na jego urządzeniu za pośrednictwem naszej strony, a także może zmienić ustawienia dotyczące przechowania plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej.

Ustawienia przeglądarki w zakresie działania plików cookies i innych podobnych technologii mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby całkowicie zablokować działanie plików cookies albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Można również określić ustawienia w przeglądarce w taki sposób, aby akceptowała ona jedynie niektóre rodzaje plików cookies lub im podobnych technologii. Użytkownik może również ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała albo blokowała pliki cookies pochodzące tylko z wybranych stron internetowych.

Niektóre pliki cookies są jednak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej albo czynią korzystanie z niej bardziej wygodnym. Usunięcie lub wyłączenie niektórych plików cookies może zatem uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji na stronie albo istotnie obniżyć jakość korzystania z niej.

Z instrukcjami zmian ustawień popularnych przeglądarek można zapoznać się na stronach:

 1. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
 3. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 4. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 6. Adobe (pliki cookie flash): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Dostawcy przeglądarek mogą zmienić ścieżki dostępu do ww. ustawień – należy ich wówczas szukać na podstawie ww. haseł.

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać kontaktując się z nami, np. przez zakładkę kontakt.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych użytkowników tej strony jest CORE Law Grzybowski & Pilc Radcy Prawni sp. p., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Wszelkie pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników prosimy kierować na adres office@core.law lub listownie na nasz ww. adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe”.