Wdrożenie usługi cyfrowej premium a prawo do odstąpienia i rozliczenie z klientem

Na czym polegał problem?

Klient przygotowuje się do wdrożenia usługi cyfrowej, w ramach której użytkownik w zamian za opłatę subskrypcyjną uzyskuje szereg dodatkowych korzyści przy korzystaniu z usług klienta. Klient stanął jednak przed pytaniem o to, czy użytkownik po wykupieniu subskrypcji będzie mógł skutecznie odstąpić od umowy (jak przy standardowych zakupach online) i jeśli tak, to w jaki sposób rozliczyć cenę subskrypcji. Usług najczęściej nie da się „zwrócić”, w przeciwieństwie do towarów. Na wcześniejszym etapie projektu klient wypracował koncepcję podejścia do problemu, ale stanowiła ona duże wyzwanie operacyjne (indywidualne, ręczne rozliczanie każdego użytkownika).

W jaki sposób pomogliśmy klientowi?

Dokonaliśmy szerszej analizy regulacji unijnych, które są źródłem przepisów dotyczących prawa do odstępowania od umów zawieranych online z konsumentami. Zbadaliśmy również orzecznictwo sądów unijnych. Opracowaliśmy zestaw środków do wdrożenia do procesu zakupowego, a także prostą metodę rozliczania ceny z użytkownikami, którzy anulowali subskrypcję w ustawowym terminie 14 dni.

Co klient zyskał?

Klient uniknął ryzyka związanego z wdrożeniem niezgodnych z prawem procedur anulowania i rozliczania subskrypcji z użytkownikami. Jedna z koncepcji wypracowanych wcześniej wewnętrznie mogła bowiem budzić wątpliwości pod kątem zgodności z przepisami o ochronie konsumentów. Klient zyskał stosunkowo prostą i możliwą do praktycznego zautomatyzowania metodę rozliczania anulowanych subskrypcji, zgodną z wytycznymi sądów unijnych.