Wdrożenie usług online oraz aplikacji mobilnych związanych z organizacją wyjazdów turystycznych

Na czym polegał problem?

Klient kancelarii od kilku lat rozwija usługę online połączoną z aplikacją mobilną, które są związane z organizowaniem wyjazdów turystycznych. Służą one do uproszczenia komunikacji pomiędzy organizatorem a uczestnikami.

Celem Klienta było wdrożenie nowych funkcjonalności usługi i aplikacji, pozwalających na komunikację pomiędzy użytkownikami i które skutkowały pojawieniem się nowych obowiązków prawnych dla klienta jako dostawcy usługi.

Ponadto, Klient wdraża nową, podobną usługę, której zasadniczym elementem jest marketplace, służący do kojarzenia ze sobą użytkowników w celu organizacji wspólnego wyjazdu. Wiele założeń nowego projektu wymagało jeszcze konsultacji prawnych odnośnie właściwych i bezpiecznych rozwiązań.

Klientowi zależało również na weryfikacji i ewentualnej poprawie rozwiązań prawnych z obszaru ochrony danych osobowych.

W jaki sposób pomogliśmy klientowi?

Gruntownie zweryfikowaliśmy dokumenty prawne oraz sposób funkcjonowania usług oraz związanych z nimi aplikacji. Podczas spotkań roboczych na bieżąco doradzaliśmy zespołowi Klienta możliwie najlepsze kierunki rozwoju nowych funkcjonalności oraz nowej usługi pod kątem zgodności z prawem oraz spełnienia potencjalnych nowych obowiązków prawnych. Opracowaliśmy nowe dokumenty prawne dla usługi (m. in. regulamin oraz politykę prywatności), podnosząc również poziom zrozumiałości tekstu.

Co dzięki nam zyskał klient?

Opracowanie nowej dokumentacji przez prawników kancelarii pozwoliło Klientowi na szybsze i bezpieczne prawnie wdrożenie nowych funkcjonalności do kolejnej wersji aplikacji. Zabezpieczyliśmy interes prawny klienta jako dostawcy aplikacji w kontekście funkcjonalności pozwalających na komunikację pomiędzy uczestnikami.

Dzięki ścisłej współpracy przy developmencie nowej aplikacji, Klient mógł od razu nadać jej optymalne ramy prawne do dalszego rozwoju.