Nowe szkolenia dla pracowników obsługi klienta z zakresu ochrony danych osobowych

Na czym polegał problem?

Klient posiada sieć placówek obsługi klienta, a jego działalność nieodzownie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych klientów. W przeszłości klient kilkukrotnie mierzył się z problemem naruszeń, do których dochodziło w wyniku zaniedbań ze strony personelu (np. pozostawienie dokumentu z danymi klienta w nieodpowiednim miejscu w placówce, przypadkowe wydanie jednemu klientowi dokumentów dotyczących innego klienta).

W jaki sposób pomogliśmy klientowi?

Dokonaliśmy wspólnie z klientem analizy ryzyka związanego z codzienną pracę placówki obsługi klienta oraz zadań realizowanych przez personel. Zidentyfikowaliśmy kluczowe zachowania, które mogą generować ryzyko naruszeń. Opracowaliśmy pod tym kątem treści do nowego szkolenia e-learningowego dla personelu, które cyklicznie jest realizowane w organizacji klienta.

Co klient zyskał?

Dzięki naszemu wsparciu klient może wydatnie zminimalizować ryzyko kolejnych naruszeń i podnosić kompetencje personelu w zakresie ochrony danych osobowych. Do naruszeń dochodzi bowiem przeważnie w wyniku błędów pojedynczych osób, które nie stosują się prawidłowo do obowiązujących procedur.