Negocjacje umowy dotyczącej przetwarzania danych w zakresie odpowiedzialności dostawcy za naruszenia ochrony danych osobowych

Na czym polegał problem?

Klient przygotowuje się do wdrożenia nowego oprogramowania służącego do obsługi kontaktu ze swoimi klientami. W ramach procesu negocjuje indywidualnie umowę z dostawcą tego oprogramowania, której częścią jest m.in. umowa w zakresie przetwarzania danych przez dostawcę w imieniu klienta (tzw. umowa powierzenia przetwarzania danych). Dostawca w ramach stosowanych przez siebie standardowych warunków dążył do istotnego ograniczenia swojej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ochrony danych osobowych.

W jaki sposób pomogliśmy klientowi?

Zostaliśmy szeroko zaangażowani w proces negocjacji umowy, również w formie bezpośrednich spotkań z dostawcą. Przedstawiliśmy złożony obraz ryzyk prawnych związanych z ewentualnym naruszeniem ochrony danych osobowych i potencjalnych konsekwencji takiego naruszenia dla klienta w świetle przepisów RODO dotyczących kar finansowych.

Co klient zyskał?

Dzięki naszemu wsparciu klient uzyskał indywidualne podejście ze strony dostawcy. Dostawca zgodził się na istotne podwyższenie poziomu swojej odpowiedzialności za naruszenie do realnej kwoty, która jest bardziej adekwatna do potencjalnego ryzyka dla klienta.