Kancelaria CORE Law wdrożyła AML

Wdrożyliśmy regulacje przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmy u średniego przedsiębiorcy z Warszawy.

Nasze działanie obejmowało współpracę przy realizowaniu kompleksowej analizy ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej oraz doborze właściwych narzędzi w celu minimalizacji zidentyfikowanego ryzyka.

Wdrożyliśmy stosowne procedury, przeszkoliliśmy zespół, w tym Oficera AML w rozumieniu art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.